Kvittering skapt av

Dato: 1869-10-02Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-08


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 10 spd.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: A. M. Eyde


comments powered by Disqus