Kvittering skapt av

Dato: 1864-04-19Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-12


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus