Kvittering skapt av

Dato: 1863-10-30Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-13


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kvittering for det årlige bidrag med 3 spd.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus