Siste registrerte fotografi / se flere
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utvalgte samlinger

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har bergensk og vestnorsk interesse, men samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie.

Billedsamlingen

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere, til sammen omkring en halv million fotografiske bilder.

Utstillinger

Middelalderen i Spesialsamlingen

Universitetsbiblioteket i Bergen har i sine samlinger gamle dokumenter som dels ble samlet inn i Bergens Museums første tid, fra 1825 og utover, og dels er kommet inn i samlingene senere. En viktig type originale middelalderdokument i samlingene er diplomene. «Diplom- og dokumentsamlingen» inneholder ca. 1250 dokumenter. Av disse er ca. 300 eldre enn år 1600. Samlingene inneholder også en hel og et trettitalls fragment av bøker fra middelalderen på pergament.

Reformasjonen - en historisk tidslinje

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den katolske munken Martin Luther, i følge myten, hengte opp sine 95 teser mot avlatshandelen på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Det som skjedde etterpå var neppe intendert av Luther selv, men en etter en av forskjellige europeiske nasjonalstater brøt nå med den katolske kirken og antok lutherdommen som nasjonalreligion. Det er dette vi i dag kaller for Reformasjonen.Instagram Instagram
Billedsamlingen