Siste registrerte fotografi / se flere
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utvalgte samlinger

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har bergensk og vestnorsk interesse, men samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie.

Billedsamlingen

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere, til sammen omkring en halv million fotografiske bilder.

Utstillinger

EM-01456-Christie

Kvinner i arbeid

Statistikken sier at kvinnene hadde en lav yrkesaktivitet fra mellomkrigstiden til 1960-årene. Fotografisk arbeidslivsdokumentasjon viser derimot at kvinnene var svært synlig tilstede i store deler av arbeidslivet. Vi håper at denne portalen om kvinner i arbeidslivet kan bidra til å visuelt fylle ut tomrommet i statistikken og vise kvinnenes innsats i handel, industri og andre yrker.

Artiklene på denne nettutstillingen viser to forskjellige måter å bruke fotografi i kvinnehistorien.

Catharine Hermine Kølle (1788-1859)

Med solide beksømsko, vandrestav og pistol i sekken vandret Catharine Kølle ut i verden og inn i historien, oppsiktsvekkende i sin samtid som enslig reisende kvinne, en barrierebrytende individualist i en tid da dette ellers var forbeholdt menn. Hun dokumenterte sitt liv og sine reiser gjennom 250 akvareller og 1850 sider tekst, upublisert i hennes levetid, en kunst- og kulturhistorisk skatt som nå for første gang blir presentert i sin helhet.Instagram Instagram
Billedsamlingen