Siste registrerte fotografi / se flere
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utvalgte samlinger

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har bergensk og vestnorsk interesse, men samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie.

Billedsamlingen

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere, til sammen omkring en halv million fotografiske bilder.

Utstillinger

EM-01456-Christie

Kvinner i arbeid

Statistikken sier at kvinnene hadde en lav yrkesaktivitet fra mellomkrigstiden til 1960-årene. Fotografisk arbeidslivsdokumentasjon viser derimot at kvinnene var svært synlig tilstede i store deler av arbeidslivet. Vi håper at denne portalen om kvinner i arbeidslivet kan bidra til å visuelt fylle ut tomrommet i statistikken og vise kvinnenes innsats i handel, industri og andre yrker.

Artiklene på denne nettutstillingen viser to forskjellige måter å bruke fotografi i kvinnehistorien.

Universitas Bergensis Est!

Innvielsen av Universitet i Bergen 30. august 1948 vakte stor oppmerksomhet i inn- og utland. Ved høytidelighetene sendte høyskoler og universiteter i hele Norden praktfulle og symboltunge gratulasjoner til det nye universitetet.

Fremskrittet stod i fokus da Stortinget vedtok opprettelsen av Universitetet i Bergen på den symboltunge dagen 9. April 1946. UiB var det første universitetet i Norge opprettet av et norsk storting, og det første i Norden etter krigen. To år senere trådte Loven om Universitet i Bergen i kraft og UiB ble høytidelig åpnet av Kronprins Olav 30. August 1948, som for anledningen ankom seremonien med studenterlue.Instagram Instagram
Billedsamlingen