Fotografiske samlinger 46

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere.


BS-samlingen inneholder mange av fotografiene som var opprinnelsen til Billedsamlingen. Flere av dem kom opprinnelig fra Bergens Museums samlinger, andre ble samlet inn av samlingens tidligste ansatte ...

Samling b054a121-943e-43b0-9834-c17242c5f35c

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selmer den viktigste fotografen i Bergen på 1800-tallet, og en av de store stilskaperne i norsk fotografi. Knudsen ...

Samling 33f3eae1-aed4-4eba-a574-f38d6f054f34

Atelier KK, er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier KK drev med oppdragsfotografering for ulike firma og privatpersoner, samt hadde en stor postkortproduksjon. Samlingen en rik kilde til bilder fra næringslivet og institusjoner i Bergen ...

Samling ubb-kk-n

Sophus Tromholt (1851-1896) kom til Bergen som lærer og nordlysforsker, og i forbindelse med det første internasjonale polaråret 1882-83 dro han til Kautokeino for å undersøke nordlysets ...

Samling 6334924f-1582-4043-97dc-34d641ebe921

Brosing samlingen består av Gustav Brosings egne fotosamlinger. Han var en ivrig skribent og lokalhistoriker og samlet alt han kom over av fotografier fra Bergen. Samlingen består både av negativer og positiver. Mye originalt men ...

Samling 8cc4a402-3b60-4c87-9569-b5c85d98605f

Gustav Brosing (1908-1966) begynte tidlig å skrive leserbrev om lokalhistoriske emner i bergensavisene. Han jobbet som journalist, og ble etterhvert en sentral figur i byens kulturhistoriske miljø. ...

Samling fd217222-8193-4122-bd03-57fd68565fb5

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1930-tallet konkurrerte om å kartlegge Norge fra luften. Selskapet fotograferte byer, tettsteder, hus og gårder, og solgte bildene til ...

Samling 50d79785-a68d-4995-8f99-e3cffa62b81a

Pihls samling. Negativsamling etter amatørfotograf Johanne Pihl i perioden 1900-1910.

Samling 027d6213-20ed-4c13-b237-a5396f03e64d

1928-samlingen er portretter fra landsutstillingen i Bergen i 1928. Atelier KK hadde en fotostand på utstillingen hvor de besøkende kunne la seg portrettere. Samlingen består av enkeltportretter og små grupper og gir en fin dokumentasjon ...

Samling 09766874-3b70-49db-bc53-c16f36ec7551

Mathias Askevolds samling består av 41 album med portretter, hovedsakelig visittkortfotografier. Portrettene er av forfattere, kunstnere, vitenskapsmenn, politikere og andre kulturpersoner.

Samling 1424e86e-1e42-460e-a235-ba659f25aa44

Samling 1b91f2e0-afda-4ce0-89dd-981882a50045

Marcus Selmer (1819-1900) var utdannet apoteker fra Danmark men kom til Bergen i 1852. Han ble byens første fastboende fotograf og de neste 48 årene ...

Samling 27cbaaf4-4119-4de6-b72a-05220179a4c9

Norvins samling. Fotografsamling etter reklamefotografen Rolf Norvin som drev Norvin Reklamefoto. Samlingen består av oppdragsfotografier og flyfoto i fra Bergen.

Samling 320d5f1a-4495-452a-a439-0419e8dfab6a

Arne Bjørndal

Sangeren, spillemannen, innsamleren og folkemusikk-historikeren Arne Bjørndal (1882-1965) både fotograferte selv og samlet inn fotografier fra folkemusikkmiljø: mest portretter, men også en del andre motivtyper: ...

Portrett, Musikkhistorie, Musikkinstrument, Folkedans, Folkemusikk

Samling 354d2b76-700c-4809-914e-949ffde316c1

Ingebrigt Lundes samling består av bilder relatert til hans jobb som Havneingeniør og ingeniør for kraftutbygginger, familiefotografier fra sitt hjemsted i Lunde og innsamlede foto og postkort. Det finnes også to notisbøker med detaljert informasjon ...

Samling 3a5d80c7-a9fc-4a0f-b9b2-6c9d47ebe08c

Amatørfotografen Olav Holm fotograferte for det meste familie og landskap fra Hardanger og sitt hus på Berjaflot. Spesielt sin datter Herborg Holm og sin Kone Gro Holm går igjen i flere av bildene.

Samling 490ee254-39f5-4ee3-9d40-f99ff8e4f89f

Samling 4e79be9f-2c78-4bee-b647-3edb7ad75978

Samling 58f576ad-c4ac-48c6-9e2c-4260d85fdd9f

Samling 5b7dc1bf-9a49-4a45-85aa-b71e68a62a3f

Samling 6286d77e-867b-4c54-9955-fc17106a87b3

Samling 6b64e8fa-5225-4a8f-8bd4-3d5cb8d5f1db

Visittkortsamlingen er en guide til de ulike fotografenes produksjon av Carte de visite. Her vil en kunne følge fotografens utvikling av design på sine kort, fra de helt enkle kort med stempel på baksiden ...

Samling 76036da3-ca20-4bee-9daa-50c6e0387aed

Samling 7e63417a-7714-4cd2-80c6-d503500deeee

KK-panoramasamlingen består av panoramafotografier tatt av selskapet Atelier KK. Serien er for det meste fra 1920-årene.

Samling 7eb6a961-0dab-4f66-8637-56b7146162a2

Samling 80e1c2cb-9077-45e2-b2a6-c6ed61fd673b

Samling 8f9577c1-5411-4f4a-a4b1-96c2de3ddb55

Samling 90180bcc-56d3-474b-8240-d0d79eea4d5b

Samling a11a1a97-113f-4ee7-b8c0-3685cda71222

Samling aebe4404-a06d-44c9-8f18-6c506947eca6

John Rekstad (1852-1934) var lærer og geolog, fra 1900 statsgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelser. Negativsamlingen med 2962 glassplater og planfilm består i hovedsak av bilder fra Rekstads ...

Landskap, Geologi, Geolog

Samling b5c8befc-5b33-4f04-a8b9-d130a8afbdc3

Samling b759c85c-e95d-49f6-a24c-c534277b95ce

Samling b860ecf4-8890-4d52-aa8f-0ac6a10b8b27

Samling bd8d83d5-2c9f-4a4a-8113-ce82fd9d748e

KK-postkortsamlingen består av fotografier fra Atelier KKs portkortproduksjon. Postkortsamlingen dekker hele landet i en periode fra 1905 til 1960. Her finner vi en variasjon av by, turistattraksjoner og landskap.

Samling beb06c77-eaed-40ea-a0dd-4c6b9a5fde1b

Knoop

Samlingen er en samling negativer (glassplater i to størrelser og planfilm i en størrelse) fra familien Knoop, Bergen. Samlingen ble innkjøpt ca. 2005 og inneholder familiebilder, interiører og noen eksteriørbilder fra Bergen og omegn. Særlig ...

Fritid og fest, Fabrikk, Familie og slekt

Samling cac21557-eaa1-4ba3-adae-ce1d2c332820

Amatørfotograf Grundtvig-Olsens samling består av landskapsbilder og dokumentasjon fra sine reiser på Vestlandet. Han var født på Stord men bodde for det meste i Bergen og Tyskland. De fleste bildene er i panoramaformat og samlingen ...

Samling f721edb9-b633-4ddc-b354-0dfad7640682

Unikasamlingen inneholder mange av de eldste fotografiene i Billedsamlingen. Unika-fotografier ble laget i ett eksemplar og kunne ikke kopieres utenom ved refotografering. Samlingen består av daguerreotypier, ...

Fotografi

Samling fb2e63e9-45c4-4f21-aa3e-1f8503a438c1

Enoch Djupdræt (1892-1962) var utdannet marineoffiser, arbeidet i jernbanen og tok også svennebrev som fotograf i Bergen (1936). Djupdræt drev fotoatelie på Nesttun, utførte oppdragsfotografering og tok ...

Samling fc7295c9-bb8c-49c3-8a9b-de05e25a357e

Samling mindre-samlinger

BS-postkortsamlingen er en samling originale postkort fra hele landet. De fleste av postkortene er ikke katalogisert og registrert, men kan ses etter avtale. Samlingen er delt inn ...

Samling ubb-bs-pk

Lauritz Bekker Larsen (1877-1964) var ungkar, arbeidet som kontorsjef i Bergen og reiste mye rundt i Norge og på Vestlandet. Han var en ivrig amatørfotograf og etterlot ...

Samling ubb-lbl

OHK-samlingen er en samling med bilder fra okkupasjonstiden i Bergen 1940-1945. Samlingen består av små papirkopier som ble masseprodusert etter krigen. Kvaliteten på kopiene er av variert kvalitet. Her får vi et innblikk i ...

Samling ubb-ohk

Samling ubb-ras

Negativsamlingen etter arkitekt og amatørfotograf Olai Schumann Olsen (1884-1975) kom til Billedsamlingen i 1975. Schumann Olsens bakgrunn som arkitekt kommer tydelig frem i fotografiene hans. Motivene er ...

Arkitektur og byggeskikk, Folkeliv, Arkitekt, Byggeskikk

Samling ubb-so

Den store samlingen av norske ord og navn, Språksamlingen, inneholder også bildemateriale. Det kan være språkforskeres research eller bilder som illustrerer enkeltord i det norske språket. Dette ...

Universitet og forskning, Språkhistorie

Samling ubb-spr

Oscar Sophus Sund

Oscar Sophus Sund 19.04.1884 - 30.09.1943 var havforskningens generalist, zoologen som kombinerte bred vitenskapelig og teknisk kunnskap med en innsats for å utvikle fiskerinæringen og bedre levekårene til kystens folk, især i Nord-Norge. Samlingen på ...

Samling ubb-sund