Diplom

Dato: 1642-02-03Signatur: ubb-1642-02-03b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anne Simensdatter, enke etter Henrik van Hollen, har solgt til Jost Strellemann og hans hustru Allike Jansdatter, sin grunn med dens herligheter som ligger i Lille Sandviken. Hun har tatt det forbehold at det ikke skal bygges noen hestemølle eller vannmølle på stedet. Anne Simensdatters sønner, Jacob og Hans Jochumssønner Geffuers, har underskrevet og forseglet skjøtet da hun ikke selv kan skrive.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn

Relatert til: Anne Simensdatter, Henrik van Hollen, Jost Strellemann, Allike Jansdatter, Jacob Jochumssønn Geffuers, Hans Jochumssønn Geffuers

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus