Diplom

Dato: 1647-11-20Signatur: ubb-1647-11-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov, utleiet til Claus Reimers og Christian Madssøn samt deres hustruer, Anne Jansdatter og Eli Botelsdatter, noen av klosterets og kirkens grunner som ligger i Søren Bunderssøns gård ved sjøen. Den årlige grunnleie er 1 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Relatert til: Volchard Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Egeskov, Claus Reimers, Christian Madssønn, Anne Jansdatter, Eli Botelsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus