Diplom

Dato: 1651-06-20Signatur: ubb-1651-06-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Brev fra Guri Gautesdatter til Jacob Hanssøn, Bergens og Gulatings lagmann, angående den stevning og de forfølgelser hun etter sin manns død har vært påført av Petter Petterssøn i Bergen på grunn av en eiendomstrette om Byttedyps skog og mark, som ligger mellom Fimreite og Haukåsen og som lang tid har ligget under Fimreite.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Brev, Skog, Eiendom, Stevning, Mark, Forfølgelse, Konflikt

Relatert til: Guri Gautesdatter, Jacob Hanssønn, Petter Petterssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus