Diplom

Laget mellom 1306-02-01 og 1306-02-28Signatur: ubb-diplom-0003


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet Skifter

Relatert til: Eindrid Simonsson, Ivar Guttormssøn

Fysisk beskrivelse

  • 150
  • 303
  • God
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus