Diplom

Dato: 1396-04-16Signatur: ubb-diplom-0057


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurkand) i Sogn.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, kunngjør

Fysisk beskrivelse

  • 75 mm
  • 253 mm
  • God
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus