Diplom

Dato: 1436-03-21Signatur: ubb-diplom-0105


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 1.og 2. segl mangler, seglremmer til 3. og et utydelig 4. segl.

comments powered by Disqus