Love 11

Samlinger knyttet til Love

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0079
 • ubb-ms-0080
 • ubb-ms-0081
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0095
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0124
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0142
 • ubb-ms-0156
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0211
 • ubb-ms-0213
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0253
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0513
 • ubb-ms-0530
 • ubb-ms-0558
 • ubb-ms-0566
 • ubb-ms-0579

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier vedk., Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Prekener, Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier vedk., Bergen vedk, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Juridisk literatur, Danmark vedk., Love, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Gulathingsloven

Juridisk literatur, Love, Rettshistorie, Gulatingsloven

Norgis Loug. (Gulatingsloven)

Juridisk literatur, Love, Gulatingsloven, Beregning av landskylden 1628-29, Norges laug 1572 samt rettsbøter til 1598

Carl IV Adolf; Carl Mørner

Kgl. Majestäts förnyade Förordning ang. fyra Rissare-Orden, gifwen paa Stockholms Slott

1798-11-26

Love, Svenske ridderordener

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Love, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Det Forenede Dramatiske Selskab

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Biletter, Leiekontrakt, Aksjebrev