Fortellinger om freden 6

Frigjøringsjubileet 8. mai 2020

For 75 år siden kom freden til Norge, og etter fem lange år med okkupasjon var landet endelig fritt igjen. Endelig kunne folk slippe jubelen løs, men også mange vonde følelser som var knyttet til krigen og okkupasjonen, fikk komme til overflaten. På mange måter var dette en situasjon hvor man ikke hadde noen erfaring å bygge på fra tidligere. Aldri før var Norge blitt frigjort etter fem år med okkupasjon av en fremmed makt med en ekstrem ideologi som nasjonalsosialismen. Denne utstillingen tar opp både kjente og mindre kjente aspekter ved frigjøringen og freden og pirker samtidig litt i myten om at freden bare gikk fredelig for seg. I virkeligheten var dette en svært dramatisk periode av vårt lands historie, som var preget av noen distinkte faser: Først kom frigjøringsjubelen og kjærlighetssommeren 1945 med påfølgende babyboom; deretter behovet for hevn i mer eller mindre organiserte former, som også rammet krigsbarn og såkalte tyskerjenter. Siden kom det formaliserte rettsoppgjøret mot quislinger og krigsforbrytere, der dødsstraffen ble gjeninnført og lover praktisert med tilbakevirkende kraft. Overlevende jøder, krigsseilere og konsentrasjonsleirfanger vendte også hjem til et samfunn med liten forståelse for deres traumer. Samtidig hadde andre verdenskrig glidd sømløst over i den kalde krigen, der nye fiendebilder ble skapt. Utstillingen viser at det var utfordrende å ta inn over seg følgene av nazismens menneskesyn og krigens forråelse: Det tok således tid å gjenoppbygge en rettsstat hvor menneskeverdet omfattet alle grupper i samfunnet.