Diplom

Dato: 1586-06-09Signatur: ubb-1586-06-09


Lagmann Bodolf Laurenssøn og lagrettemann Østen Pederssøn i Vik skipreide går god for at Mari Eilifsdatter har solgt en jordpart i Åse, Arnefjord i Vik til Anders Gudmundssøn. For dette betalte han ti gode daler, 1 tønne korn, 2 pund smør og en pengesum i skjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Betaling, Lagrettemann, Lagmann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre

Relatert til: Bodolf Laurenssønn, Østen Pederssønn, Mari Eilifsdatter, Anders Gudmundssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus