Diplom

Dato: 1598-04-24Signatur: ubb-1598-04-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olaff Tordssøn på Stølpestu i Åraksbø i Bygland selger med sine sønner Orm og Knut til Neri Gunsteinssøn på Heistein, ødegården Trelltvedt som ligger straks østenfor Gakkestad i Sandnes sogn. For dette får de 40 daler. Landskriver Thomas Nielssøn, lensmann Knut Ormssøn og Anders Sordal besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Ødegård, Salg ; (ødegård), Landsskriver

Relatert til: Olaff Tordssønn på Stølpestu, Orm Olaffssønn, Knut Olaffssønn, Neri Gunsteinssønn på Heistein, Thomas Nielssønn, Knut Ormssønn, Anders Sordal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus