Diplom

Dato: 1598-09-12Signatur: ubb-1598-09-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bjørn Olaffssøn i Lårdal prestegjeld selger med samtykke av sin hustru og hennes tvillingsøster, som er Aslaug og Ester Vetlesdøtre, 1 markesbol i Homme i Valle prestegjeld i Setesdal til Aslak Torkillssøn i Kviteseid prestegjeld. Sorenskriver Hans Olssøn og to lagrettemenn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Lagrettemann, Sorenskriver, Jord

Relatert til: Bjørn Olaffssønn, Aslaug Vetlesdatter, Ester Vetlesdatter, Aslak Torkillssønn, Hans Olssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus