Diplom

Dato: 1605-04-09Signatur: ubb-1605-04-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Calus Olssøn på Dragseter, Innvik prestegjeld i Nordfjord, har solgt til Rasmus Lauritssøn på Seten i Loen, først 6 merkers jordgods i Seten for 3 daler, så 8 merkers jordgods i Bredding (Breng) for 4 daler. Likså har Oluff Jacobssøn i Loen solgt til Rasmus Lauritssøn 4 merkers jordgods i Helleseter for 2 (?) daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordgods, Gods ; (jordgods)

Relatert til: Calus Olssønn på Dragseter, Rasmus Lauritssønn på Seten, Oluff Jacobssøn i Loen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus