Diplom

Dato: 1605-07-25Signatur: ubb-1605-07-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Da gullsmedene i Bergen etter ny lov bare skulle arbeide av riksdalersølv og med kølnsk vekt, søker de nå øvrigheten om lov til å selge det sølv de har gjort ferdig før bestemmelsen kom, og som er prøvet på vanlig måte, inntil de har fått anledning til å sende en henvendelse til kongen om dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Søknad, Salg, Øvrighet, Lov, Sølv

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus