Diplom

Dato: 1608-04Signatur: ubb-1608-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Torbjørn Gunderssøn på Sande i Etne, hans to sønner Peder og Oluff, Osmund Bjørnssøn på Kvandal i Åkrefjorden, Knut Bjørnssøn på Håeim, Peder Olssøn på Ekreim og Halvor Colbjørnssøn på Tveite, i Etne har solgt til Halvord, Jerrand og Rolf Tolleffssønner, som bor i Hardanger len, noen jordplasser ved navn Kogneteig og Tveite i Røldal for 12 gode riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordplass

Relatert til: Torbjørn Gunderssønn på Sande, Peder Torbjørnssønn, Oluff Torbjørnssønn, Osmund Bjørnssønn på Kvandal, Knut Bjørnssønn på Håeim, Peder Olssønn på Ekreim, Halvor Colbjørnssønn på Tveite, Halvord Tolleffsønn, Jerrand Toleffssønn, Rolf Tolleffssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus