Diplom

Dato: 1615-09-11Signatur: ubb-1615-09-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och besidder,". Han mottar 30 riksdaler for godset og dets omkostninger. Likeså har han solgt til Torkjell 18 merkers leie i nevnte Faleide "som bemeldte Torkilds fader bruger och paaboer," for 11 riksdaler. Seks edsvorne menn beselger brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Leie ; (av jord), Jordgods

Relatert til: Rasmus Salmonssønn på Togning, Torkjell Nilssønn på Setra

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus