Diplom

Dato: 1622-05-17Signatur: ubb-1622-05-17


Kong Christian IV stadfester det makeskiftet avdøde statholder Enevold Kruse på Akershus slott hadde oppretter med Michel Jenssøn på Huseby i Lier. Han hadde overlatt til kongen og Norges krone gårdene, Håkenstad i Lunner, Berger på Jevnaker (?), Plogstad i Ullensaker på Romerike, Rud på Nesodden og Stokker i Røyken. Til vederlag fikk han av kongen Huseby, hvor han selv bor, og Gilhus i Lier.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Stattholder

Relatert til: Christian IV, Enevold Kruse, Michel Jenssønn på Huseby

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus