Diplom

Dato: 1635Signatur: ubb-1635b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Havor Tollefsøn på Brattespe i Ullensvang kunngjør at han har solgt til Siver Jarandsøn på Skjeldås og Gunder Østensøn på Skjeldvik sin odelspart i Tveite i Røldal. Siver hadde kjøpt en brorpart og Gunder en søsterpart. Tre lagrettemenn i Ullensvang besegler brevet. "A[ctum Ull]ingsvang, den ..." (dato mangler).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Havor Tollefssønn på Brattespe, Siver Jarandssønn på Skjeldås, Gunder Østenssønn på Skjeldvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus