Diplom

Dato: 1636-08-02Signatur: ubb-1636-08-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Da Elline Hågensdatter, enke etter Henrik Warvich, har klaget over at hennes nabo Johan Lampe har oppført en bygning for nær hennes eiendom, finner 6 oppnevnte borgerer i Bergen ut etter granskning av skjøter og grunnbrev m.m, at enken tilkommer godt og vel en halv alen av naboens grunn, og de dømmer Johan Lampe til å rive ned det plankeverk han har satt opp inne på hennes grunn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skjøte, Dom, Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Bygning, Klage, Eiendom, Nabo

Relatert til: Elline Hågensdatter, Henrik Warvich, Johan Lampe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus