Diplom

Dato: 1647-06-17Signatur: ubb-1647-06-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Torben Niellsen, som sammen med sine søsken eier gården Eikenes i Mauranger i Strandebarm skipreide, klager i et brev til lagmannen i Bergen over at Laurits Torsnes, som også eier gården Bråtun, har ved en urettmessig dom tilegnet seg en seter som supplikanten hevder har ligget under Eikenes fra gammel tid.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Brev, Dom, Lagmann ; (Bergen), Klage, Seter, Supplikant

Relatert til: Jacob Hanssen, Torben Niellsen, Laurits Torsnes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus