Diplom

Dato: 1306-02-20


Nettsider
Diplom datert 1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 81.


Signatur: ubb-diplom-0003


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Skifte, Arv

Relatert til: Eindrid Simonsson, Ivar Guttormssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 150 mm
  • 303 mm
  • God
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus