Diplom

Dato: 1313-08-03


Nettsider
Diplom datert 1313(?), 3. august. Henne (Gloppen, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 104.


Signatur: ubb-diplom-0004


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør at Eindrid (Simonsson) lagmann kjøpte av Kolbjørn og hans hustru 3 ½ månedsmats leie i Hamre, som ligger ”j Hæinum” (Henne) i Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Leieforhold, Månedsmatsbol

Relatert til: Eindrid Simonsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 85 mm
  • 195 mm
  • God
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus