Diplom

Dato: 1330-03-24


Nettsider
Diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 134. Se Aga i Ullensvang, 29. mars 1361. Dipl. Norv. B.6. Nr. 249.


Signatur: ubb-diplom-0012


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • vidisse

comments powered by Disqus