Diplom

Dato: 1336-03-04

Laget mellom 1336-03-01 og 1336-03-12Signatur: ubb-diplom-0017


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og mottatt betalingen.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Kunngjøring, Øyresbol

Relatert til: Gudbrand Bårdsson, Pål

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 33 cm
  • 415
  • God
  • Papir Avskrift av W.F.K. Christie.

comments powered by Disqus