Diplom

Dato: 1346-04-25


Nettsider
Diplom datert 1346, 25. april. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 302.


Signatur: ubb-diplom-0028


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hans oversettelse er vedlagt. Holcks gave. To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde til Sigrid Aslaksdatter i Ose.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bryllup, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Gave

Relatert til: Sigrid Aslaksdatter, Eilif Helgessøn, Ragna Torsteinsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 78 mm
  • 193 mm
  • Svært god
  • Hans oversettelse er vedlagt.
  • Pergament, 4 seglremmer med levninger av segl.

comments powered by Disqus