Diplom

Dato: 1347-07-14


Nettsider
Diplom datert 1346, 14. juli. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 74.


Signatur: ubb-diplom-0029


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han skulle betale så snart han fikk sitt gods fra Island.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Gjeld, Salg

Relatert til: Bratte Aslaksson, Sira Torstein Halgrimsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 76 mm
  • 194 mm
  • Avskrift på papir: ”Dette er een ordlydende Copie af den medfølgende gamle Pergamentz Original”.

comments powered by Disqus