Diplom

Dato: 1347-07-14


Nettsider
Diplom datert 1346, 14. juli. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 74.


Signatur: ubb-diplom-0029


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han skulle betale så snart han fikk sitt gods fra Island.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Gjeld, Salg

Relatert til: Bratte Aslaksson, Sira Torstein Halgrimsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 76
  • 194
  • Avskrift på papir: ”Dette er een ordlydende Copie af den medfølgende gamle Pergamentz Original”.

comments powered by Disqus