Diplom

Dato: 1348-04-10


Nettsider
Diplom datert 1348, 10. april. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 330.


Signatur: ubb-diplom-0031


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 90 mm
  • 237 mm
  • God
  • Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl.
  • Pergament, seglene mangler

comments powered by Disqus