Diplom

Dato: 1396-04-16


Nettsider
Diplom datert 1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 665.


Signatur: ubb-diplom-0057


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurland) i Sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 75 mm
  • 253 mm
  • God
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus