Diplom skapt av

Dato: 1398-04-21


Nettsider
Diplom datert 1398, 21. april. Voss (Vossevangen). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 205.


Signatur: ubb-diplom-0060


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i Voss, å betale i 3 terminer.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Skatt, Diplomer, 1300-tallet, Langskip

Relatert til: Arnbjørn Sunnulvsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • To avskrifter (med oversettelse) ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca.1830. ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Presbyterologia, der har tilhørt Præst Schnabel”. Jfr. tilsvarende opplysninger på brev av 1379, 15. februar, også fra Vossevangen. Overført fra manuskriptsamlingen, Ms 67 b 69 og 255 III 41.

comments powered by Disqus