Diplom

Dato: 1417-06-04


Nettsider
Diplom datert 1417, 4. juni. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 803


Signatur: ubb-diplom-0087


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skatt, Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Relatert til: Arnvid Arnvidssøn, Biskop Håkon

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 112
  • 241
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus