Diplom

Dato: 1417-06-04


Nettsider
Diplom datert 1417, 4. juni. Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 803


Signatur: ubb-diplom-0087


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Relatert til: Arnvid Arnvidssøn, Biskop Håkon

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 112 mm
  • 241 mm
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus