Diplom

Dato: 1424-04-08


Nettsider
Diplom datert 1424, 8 april, Stavanger. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 823


Signatur: ubb-diplom-0093


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Biskop Håkon i Stavanger kvitterer Arnvid Arnvidssøn for seks års forpakning av de fastsatte biskoplige inntekter i Eidfjord sogn (Hardanger)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Relatert til: Arnvid Arnvidssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus