Diplom

Dato: 1431-02-26


Nettsider
Diplom datert 26 februar 1431. Vikøy (Kvam, Hordaland) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 848


Signatur: ubb-diplom-0100


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt til Trondssøn med disses ombudsmenns samtykke.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Turid Haldorsdatter, Astrid Haldorsdatter, Gudrun Haldorsdatter, Sigrid Haldorsdatter

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler

comments powered by Disqus