Diplom

Dato: 1436-03-21


Nettsider
Diplom datert 21. mars 1436, Ullensvang (Hordaland).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463


Signatur: ubb-diplom-0105


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Lagmenn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 1.og 2. segl mangler, seglremmer til 3. og et utydelig 4. segl.

comments powered by Disqus