Diplom

Laget mellom 1440-01-01 og 1450-12-31


Nettsider
Diplom datert (1440-1450) (Ryfylke). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 536


Signatur: ubb-diplom-0109


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Samson Filippusson, herr Eindrid Erlendssons ombudsmann i Ryfylke, overdrar Torkel Åsmundsson ødegården Ritland (?) ved Kleiveland (i Hjelmeland) så lenge Torkel sitter på denne gård. Brevet er makulert, men delvis bevart på seglremmene til diplom 1467 (?), 7. februar (DN 6, 563).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Ødegård, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Relatert til: Torkel Åsmundsson, Samson Filippusson, Eindrid Erlendsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus