Diplom

Dato: 1441-04-25


Nettsider
Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 776


Signatur: ubb-diplom-0111


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Holck oversettelse vedlagt.

Pål Halvordssøn og hans sønn Guttorm gir Halgeir Kvikssøn fullmakt til å bygsle bort deres jordeiendom i Hardanger og hever landskyld for dette m.v. Holck oversettelse vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Diplomer, Leieforhold, Landskyld, 1400-tallet, Leiekontrakt, Fullmakt, Bygsel

Relatert til: Hallgeir Kvikssøn, Pål Halvordssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus