Diplom

Dato: 1444-12-04


Nettsider
Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 324


Signatur: ubb-diplom-0117


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Christopher, konge av Danmark, Norge og Sverige setter opp bestemmelser om utlendingers handel i Bergen og stadfester tidligere kongers privilegier og brev om dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Middelalderen, Handel, Diplomer, 1400-tallet, Privilegier

Relatert til: Christoffer av Bayern

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus