Diplom

Dato: 1449-06-14


Nettsider
Diplom datert 1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 908


Signatur: ubb-diplom-0123


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at brødrene Birger og Halle Eindridssønner solgte til Silvester Vikingssøn en åtting i eplehaven på Hovland i Ullensvang sogn i Hardanger. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Relatert til: Halle Eindridssønn, Birger Eindridssønn, Silvester Vikingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene mangler, men remmer til 2. segl.

comments powered by Disqus