Diplom

Dato: 1456-05-21


Nettsider
Diplom datert 1456, 21. mai. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.12. Nr. 223


Signatur: ubb-diplom-0137


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn i Gloppen stadfester, at Gudthorm Gudbrandssøn vedgår at han har solgt til Andres Isakssøn 3 ½ månedsmatsleie i Brynnestad i Olden, Innvik i Nordfjord og at han har mottatt betaling for dette. Pergamen, levninger av 1. og 3. segl henger på. En maskinskrevet avskrift er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Gudthorm Gudbrandssøn, Andres Isakssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergamen, levninger av 1. og 3. segl henger på.

comments powered by Disqus