Diplom

Dato: 1469-01-25


Nettsider
Diplom datert 1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 95


Signatur: ubb-diplom-0154


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham. Holcks oversettelse og avskrift er vedlagt, dessuten Olafsens avskrift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, 1400-tallet

Relatert til: Torger Bratssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus