Diplom

Dato: 1474-02-01


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 905


Signatur: ubb-diplom-0157


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Birgitta Ølreksdatter, abbedisse på Hovedøya, confessir Ketil Benktssøn gir sammen med alle nonner og munker på Hovedøya hr. Alf Knudsen kvittering for klostrets inntekter fra Andenes og Sunnfjord len for de år han har dem i len av kongen. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 22.7.1845 etter orginalen i Det Danske Geheimarkiv, Kbh.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Nonne, Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Munk

Relatert til: Birgitta Ølreksdatter, Alf Knudsen, Ketil Benktssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus