Diplom

Dato: 1476-01-25


Nettsider
Diplom datert 1476, (25. januar?). Uten sted. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 981


Signatur: ubb-diplom-0161


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Torkel Arnfinnssøn pantsetter gården Frakstuen i Dals skibrede til sin brorsønn Arnfinn for 18 kyrlag, som han hadde lagt ut i tegn og fredkjøp for Torkels sønner. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Pant, Pantebrev

Relatert til: Torkel Arnfinnssøn, Segl 1 på diplom datert 1476, (25. januar?). Uten sted, Segl 2 på diplom datert 1476, (25. januar?). Uten sted, Segl 3 på diplom datert 1476, (25. januar?). Uten sted

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl henger på.

comments powered by Disqus