Diplom

Dato: 1486-10-18Signatur: ubb-diplom-0169


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Biskop Hans, lagmannen og rådmennene i Bergen kunngjør en avtale som borgerne i byen hadde gjort med ridder Jon Smør, om at de ”for Ild skyld ville legge nogen Grunder øde” Datert Anno Domini Mdlxxxvj, die sanct Euangeliste”. Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, etter en vidisse av 28. oktober 1562: se under denne dato. Avskrevet sammen med en taksering av grunnleien for ”Die funf ode Grunde” fra 1633, og Erik Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato. Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Biskop, 1400-tallet, Lagmenn, Bergens borgere

Relatert til: Avskrift av diplom datert 1562, 21. juni. Bergen, Avskrift av vidisse datert 1562, 28. oktober. Bergen., Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”., Jon Smør, Erik Rosenkrantz, Hans Teiste, Diplom datert 1486, 18. oktober. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus