Diplom

Dato: 1512-10-06


Nettsider
Diplom datert 1512, 6. oktober. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1068


Signatur: ubb-diplom-0188


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gaute Ivarssøn selger til sin svoger Hans Krukov og hustru Sunniva Eidridsdatter (Rostung) sin del i gårdene Frøysvik og Njøs i Sogn. Jfr. Dipl. Norv. B.1. Nr. 1068 Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Gaute Ivarsson, Hans Krukov, Sunniva Eidridsdatter, Løst segl til diplom datert 1512, 6. oktober. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, remmer til 1. segl og rester av 3. segl.

comments powered by Disqus