Diplom

Dato: 1534-05-17Signatur: ubb-diplom-0205


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15 månedsmatsbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim. Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn laugmand i i Bergenn… 28. Junij Anno 1596; avskrevet sammen med et annet brev om samme gardhandel av 30. juli 1587. Ifølge vidissen er det her oppførte brevet ”schreffuit paa wyxdrid sunedagen nest effter Ste Haluard Anno MCDLI I I I” (1454). Siden de samme personene også opptrer i brevet av 30. juli 1587, må noe være galt. Datoen 17. mai 1534 er oppført i en note til Diplomatarium Norvegicum B.18. 117 (1490, 13. juni): se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt). - Innlagt under 1587, 30. juli.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Ødegård, Middelalder, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Olaf Håkonsson, Poul Helliessøn, Jon Simonssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus