Diplom

Dato: 1534-07-08


Nettsider
Diplom datert 1534, 8 juli. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 723.


Signatur: ubb-diplom-0206


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn på Voss stadfester, at Lars (Laurents) Torsteinssøm for 31 år siden kjøpte 4 månedsmatsbol i Tvilde og like meget i Mulen i Vangen sogn på Voss av Viljam og Arnfinn Erlingssønner samt deres svoger Bård. Disse begynte nå å påtale at salget var usømmelig for hedersmenn. Har tilhørt stiftamtmann Christie. - Hans avskrift og oversettelse er innlagt i Ms 67 a.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Lars Torsteinssøn, Viljam Erlingssøn, Arnfinn Erlingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus