Diplom

Dato: 1536-03-01


Nettsider
Diplom datert 1536, 1. mars. Vossevangen. (voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 727


Signatur: ubb-diplom-0208


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann Torstein Bjarnessøn og fem lagrettemenn på Voss tilkjenner Staffan Haldorssøn 9 månedsmatsbol i Nedre Himle i Bordalen åtting på Voss, som Anna Henriksdatter hadde tilegnet seg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol

Relatert til: Torstein Bjarnessøn, Staffan Haldorssøn, Anna Henriksdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Alle segl mangler, men remmer til 3 segl.

comments powered by Disqus